INVESTEERINGUD

08/10/2019

Projekt „Arco Metal OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Arco Metal OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Ettevõtte poolt kasutusele võetav kaasaegseimat tehnoloogiat kasutav toru-laserlõikepink võimaldab saavutada ressursisäästu ning suurendada tootmise kiirust ja täpsust. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama ja lisaks automatiseeritakse mitmed tootmislõigud.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on tootmise ulatuslik automatiseerimine ning efektiivsem ressursikasutus. Projekti eesmärgiks on tõsta tootmismahte 86,7% ning vähendada ressursikulusid tooteühiku kohta ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks. Uue seadmega on võimalik vähendada kulutusi toormaterjalidele. Lisaks kasvavad tootmismahud. Uus toru-laserlõikuspink töötleb detaile parema kvaliteediga ehk kaob vajadus detaile järeltöötlemiseks.

Uus seade paigutatakse uude tootmishoonesse, olemasolevad vanad seadmed jäetakse reservi. Ettevõtte jaoks on tegemist innovaatilise seadmega: uue seadme kasutuselevõtt parandab tooraine kasutust ja tõstab protsessi efektiivsust. Lisaks on uue pingi elektrikulu madalam kui hetkel kasutusel oleval kahel torusaagimispingil.

Toetuse summa (EUR): 337 500


Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Arco Metal OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Fiiberlaser (pakkumuse esitamise tähtaeg 24.10.2019 16:00 GMT +3, lepingu sõlmimise tähtaeg 31.10.2019, tööde valmimise tähtaeg 20.01.2020).

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust e-maili teel: timmu.tollimagi@energex.ee ja koopiana  leo.rummel@energex.ee, mihkel.evard@energex.ee või läbi Riigihangete Registri vastava hanketeatise (viitenumber: 213743) https://riigihanked.riik.ee/

Projekt taotleb rahastust Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0474).

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Arco Metal OÜ hereby announces the following tender:

  • Fiber laser (tender offer submitting deadline 24.10.2019 16:00 GMT +3 (Estonian time), deadline for signing the contract 31.10.2019, installation must be completed by 20.01.2020).

For additional information, please contact through e-mail with timmu.tollimagi@energex.ee and as a copy to leo.rummel@energex.ee, mihkel.evard@energex.ee or through the according tender notice in the Estonian E-Procurement Register (ref : 213743) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is applying for support from the European Union Regional Development Funds (Project number 2014-2020.4.03.19-0474).