08/10/2019

INVESTEERINGUD

Projekt „Arco Metal OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Arco Metal OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Ettevõtte poolt kasutusele võetav kaasaegseimat tehnoloogiat kasutav toru-laserlõikepink võimaldab saavutada ressursisäästu ning suurendada tootmise kiirust ja täpsust. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama ja lisaks automatiseeritakse mitmed tootmislõigud.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on tootmise ulatuslik automatiseerimine ning efektiivsem ressursikasutus. Projekti eesmärgiks on tõsta tootmismahte 86,7% ning vähendada ressursikulusid tooteühiku kohta ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks. Uue seadmega on võimalik vähendada kulutusi toormaterjalidele. Lisaks kasvavad tootmismahud. Uus toru-laserlõikuspink töötleb detaile parema kvaliteediga ehk kaob vajadus detaile järeltöötlemiseks.

Uus seade paigutatakse uude tootmishoonesse, olemasolevad vanad seadmed jäetakse reservi. Ettevõtte jaoks on tegemist innovaatilise seadmega: uue seadme kasutuselevõtt parandab tooraine kasutust ja tõstab protsessi efektiivsust. Lisaks on uue pingi elektrikulu madalam kui hetkel kasutusel oleval kahel torusaagimispingil.

Toetuse summa (EUR): 324 000