15/01/2020

TORULASER

Torulaser võimaldab lõigata terasest ja värvilisest metallist torusi ja profiile. Toru laserlõikus on kasulik ettevõtetele kes valmistavad erinevateks otstarveteks metalltooteid. Laserlõikuse abil toodame detaile näiteks mööbli-, energeetika-, kaitse- ja autotööstusele. Meie lõigatud torud jõuavad tarbeesemetesse, masinatesse ja ehitistesse. Torulaseriga detailide lõikamine vähendab tootmis- ja ajakulu ning tõstab toodangu kvaliteeti. Torumaterjali lõikamine laseriga on otstarbekas nii perforeeringute, keeruliste tappühenduste, bendcut-ide, mustrite lõikamisel kui ka lihtsate sirglõigete puhul. Pakume torulaseri lõiketeenust pingiga BLM Adige LT7. Kasutatav fiiberlaser lõikab õhukese, kuni 3mm seinapaksusega materjali kiiremini kui CO2 laser.

3D kallutatav lõikepea +45° kuni -45°, võimaldab teha kalde all lõikeid nii ümarale kui kandilisele torule. Lõigatud detailide pikkus on kuni 6500mm. Võimalik keevisõmbluse asukoha määramine detailil. Saab lisada markeeringu, ka aktiivse markeerimise. Näiteks saab graveerida torule failinime või kuupäeva, kellaaja, järjekorra numbri ja muu sarnase info.

Kasutame SolidWorks programmi koostude projekteerimiseks. Protube tarkvara materjali kulu optimeerimiseks. Artube programmi lõikefailide loomiseks.

Impordime otse 3D faile (.STP / .STEP või .IGS / .IGES).

Või kanname 2D eskiisilt info käsitsi üle (.DWG, .PDF, käsijoonis).

Tavatingimustel lõikame (kui materjal vastab järgnevatele punktidele):

  • Nelikanttoru, ümartoru või ovaaltoru
  • Materjalid teras või roostevaba
  • Väikseim ristlõige 12×12 / ∅12
  • Suurim ristlõige 150×150 / ∅154,2
  • Materjali kaal kuni 15 kg/m

Eritingimustel lõikame:

  • Riba, vinkel või raskem toru
  • Ka materjalid messing või alumiinium
  • Riba mõõtudega 40x8mm – 140x12mm
  • L, C ja U profiilid 12x12mm – 150x150mm
  • Materjali kaal 15-23 kg/m

Lisainfo: Risto Bauman risto@arcometal.ee (+372) 5361 8863

Teatis: YouTube teenuse kasutamisel salvestub seadmele küpsiseid.


Projekt „Arco Metal OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Arco Metal OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Ettevõtte poolt kasutusele võetav kaasaegseimat tehnoloogiat kasutav toru-laserlõikepink võimaldab saavutada ressursisäästu ning suurendada tootmise kiirust ja täpsust. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama ja lisaks automatiseeritakse mitmed tootmislõigud.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on tootmise ulatuslik automatiseerimine ning efektiivsem ressursikasutus. Projekti eesmärgiks on tõsta tootmismahte 86,7% ning vähendada ressursikulusid tooteühiku kohta ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks. Uue seadmega on võimalik vähendada kulutusi toormaterjalidele. Lisaks kasvavad tootmismahud. Uus toru-laserlõikuspink töötleb detaile parema kvaliteediga ehk kaob vajadus detaile järeltöötlemiseks.

Uus seade paigutatakse uude tootmishoonesse, olemasolevad vanad seadmed jäetakse reservi. Ettevõtte jaoks on tegemist innovaatilise seadmega: uue seadme kasutuselevõtt parandab tooraine kasutust ja tõstab protsessi efektiivsust. Lisaks on uue pingi elektrikulu madalam kui hetkel kasutusel oleval kahel torusaagimispingil.

Toetuse summa (EUR): 324 000