15/01/2020

TORULASER

OÜ Arco Metal pakub torulaseri lõiketeenust pingiga BLM Adige LT7 2019. Torulaseriga on võimalik lõigata detaile erinevatest teras- ja roostevabadest torudest ja profiilidest.
Adige LT7 3kw fiiberlaser

3D kallutatav lõikepea +45° kuni -45°  Võimaldab avasid faasida ja teha kalde all lõikeid nii ümarale kui kandilisele torule

Lõigatav materjal:

  • Pikkus kuni 6500mm
  • ∅12mm – ∅154,2mm
  • Ruuttoru 12x12mm – 150x150mm
  • Ristkülik  120×100 ja väiksemad
  • Riba 40x5mm – 140x12mm
  • L, C ja U profiilid 12x12mm-150x150mm

Maksimaalne materjali kaal: 23kg/m.

Maksimaalne materjali seina paksus:  12mm.

Lõigatud detailide pikkus: kuni 6500mm.

Keevisõmbluse tuvastamine.

Markeerimine ja aktiivne markeerimine nt: kuupäev, kellaaeg, järjekorra nr. jne.

IGES / STEP failide import detailide lõikuseks.

Artube ja SolidWorks programmid detailide ning koostude projekteerimiseks eskiisi (.PDF, .DWG, käsijoonise, jne) alusel.

Lisainfo: Risto Bauman risto@arcometal.ee (+372) 5361 8863


Projekt „Arco Metal OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Arco Metal OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Ettevõtte poolt kasutusele võetav kaasaegseimat tehnoloogiat kasutav toru-laserlõikepink võimaldab saavutada ressursisäästu ning suurendada tootmise kiirust ja täpsust. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama ja lisaks automatiseeritakse mitmed tootmislõigud.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on tootmise ulatuslik automatiseerimine ning efektiivsem ressursikasutus. Projekti eesmärgiks on tõsta tootmismahte 86,7% ning vähendada ressursikulusid tooteühiku kohta ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks. Uue seadmega on võimalik vähendada kulutusi toormaterjalidele. Lisaks kasvavad tootmismahud. Uus toru-laserlõikuspink töötleb detaile parema kvaliteediga ehk kaob vajadus detaile järeltöötlemiseks.

Uus seade paigutatakse uude tootmishoonesse, olemasolevad vanad seadmed jäetakse reservi. Ettevõtte jaoks on tegemist innovaatilise seadmega: uue seadme kasutuselevõtt parandab tooraine kasutust ja tõstab protsessi efektiivsust. Lisaks on uue pingi elektrikulu madalam kui hetkel kasutusel oleval kahel torusaagimispingil.

Toetuse summa (EUR): 324 000