19/05/2021

Torulaseri meelespea

Et saaks laserlõikus tellimus korrektselt ettevalmistatud sujuvaks tootmiseks.

1) 3D mudeli loomisel:

1.1) Vältida versengide kujutamist.

1.2) Vältida keevisõmbluse modelleerimist. Märkida keevisega külje üks face punase värviga (RGB 255,0,0). Selle järgi tuvastab programm soovitud asukoha. (Kontrolligem, et detaili exportimisel jääb värv alles.)

1.3) Keermestatavad avad kujutada õiges, väiksemas mõõdus.

1.4) Juhul kui piki toru jookseb otsani välja pikk pilu, peab toru otsa jätma 0.1mm laia silla alles.

1.5) Graveeringutel peab olema sügavus. Kõik toruseina mitteläbivad lõiked tõlgenduvad automaatselt graveeringuteks.

1.6) Arvestada, et lõiked korrigeeruvad (Pilt>) laserile teostatavaks. Näiteks tehniline piir lõikepea kallutamisel on 45 kraadi.

1.7) Toruseinaga lõppevate lõiget puhul jätta 0.1mm raadiusest alles. (Pilt>)

1.8) Bendcut detailid modelleerida ühes tükis (üks solid body), nii et algus ja lõpp on tuvastatavad. (Pilt>)

1.9) Torudel olgu seinapaksus, ja korrektsed nurgaraadiused. Sisemine ja välimine raadius ühe tsentriga. (Pilt>)

Parim variant on toru pealt mõõta reaalne nurgaraadius ja kasutada seda mudeli loomisel. Kuid raadiust saab ka arvutada:

Külmvalts materjal:

<3mm seinapaksusega toru välimine raadius = seinapaksus X 1.5

≥3mm seinapaksusega toru välimine raadius = seinapaksus X 2

Kuumvalts materjal:

Välimine raadius = seinapaksus X 2

Kõikidel materjalidel:

Sisemine raadius = välimine raadius – seinapaksus

2) 3D detaili exportimisel:

2.1) Failiformaat .STP/.STEP või .IGS/.IGES.

2.2) Iga torudetail eraldi failiks.

2.3) Väiksema koostu puhul säilitada koostu nullpunkt (importimisel on siis iga detail omal kohal, mitte ühes puntras korraga koos).

2.4) Suure projekti puhul (nt. kortermajade trepipiirded) exportida selliselt, et detaili kaugus nullpunktist (origin) oleks alla 50 meetri.

3) Failide nimetamisel:

3.1) Iga detaili nimeks unikaalne kood. 22 tähekohta on piiriks!

3.2) Hea kui detailid on kirjapildis selgesti eristatavad, vältimaks näpuvigu koguste sisestamisel.

3.3) Vältida täpitähtede ja veidrate tähemärkide kasutamist (õ ä ö ü š ž ‘ = & # !).

3.4) Uuendatud/ korrigeeritud detaili puhul nimesse lisada märge muudatusest (rev1). Sest kordustellimuse puhul, kui detaili nimi klapib meie andmepangas olevaga, kasutame eelnevat eksisteerivat lõikefaili.

4) Tellimuse saatmisel:

4.1) Meili pealkirja tellimuse number / projekti nimi.

4.2) Vajalikud failid lahtiselt meili manusesse, vältida linkide lisamist ja failide kokku pakkimist. Eemaldada tellimusse mittekuuluvad tarbetud failid.

4.3) Lisada kaasa tabel kogustega (esimeses tulbas .STEP faili nimi, teises tulbas kogus, kolmandas tulbas materjal).

4.4) .STEP failiga lisada kaasa samanimeline (.DWG/.PDF) joonis, kus on märgitud mõõdud ja keevise asukoht või muu info. Prinditav joonis on vajalik kvaliteedi kontrolliks.

4.5) Juhul kui on pakkimise osas erisoove, kirjeldada meilis. Juhiste puudumisel toimub pakkimine meile optimaalseimal meetodil.

4.6) Viimaks olgem kindlad, et kogu vajalik info saab veatult edastatud. Mida täpsemalt, korrektsemalt ja selgemalt tellimus on esitatud – mida vähem aega kõnede, meilide ja parandustööde peale kulub, seda sujuvam on tootmine ja seda parem ka hind.

5) Kiire kordustellimuse puhul:

5.1) Viidata meilis ka eelmise, sarnase lasertöö numbrile.

5.2) Täita ja saata see tabel>. (Piltlik juhis siin>)

6) Juhul kui puudub 3D mudel:

6.1) Arvestada, et .DWG, .PDF või käsijoonise ümbertõlkimine on ajakulukam.

6.2) Arvestada, et .DWG, .PDF või käsijoonise ümbertõlkimisel saavad tekkida vead, mida 3D mudeli puhul ei juhtuks.

6.3) Joonised üle kontrollida, vältida olukorda kus jooned ja mõõdud ei klapi.

(Näide1: Kui mõõt näitab 45°, aga tegelik nurk joonte vahel on 44.512°, on joonis vigane.)

(Näide2: Kui mõõt näitab Ø30.4, aga ringid tegelikult on Ø30, on joonis vigane.)

Lihtsamate detailide puhul vaatame DWG pealt mõõdu ja trükime lõikeprogrammi.

Keerukamate detailide puhul kasutame otse DWG jooni, et luua 3D mudel.

6.4) Joonistele jätta vaid laserlõiketööks vajalik info.

7) Torumaterjali saatmisel:

7.1) Eeldame, et sissetulev materjal on puhas, sirge, korrapäraselt pakitud, sorteeritud ja tähistatud. Selle eelduse põhjal on tehtud ka hinnapakkumised.

7.2) Arvestada, et õlise/ roostese/ kõvera materjali puhul on meie töötlusaeg pikem ja lõppkvaliteet ei ole garanteeritud.

7.3) Materjal tähistada ettevõtte rekvisiitidega ja planeeritud laserlõikustöö numbriga.

7.4) Arvestada, et torude laserisse laadimine käib paki kaupa, seega:

  • 7.4.1) Erinevate ristlõigetega torud eraldi pakkidesse (või lihtsalt eraldatavaks). Vältimaks materjalikimbu lahtiharutamise ja sorteerimise ajakulu.
  • 7.4.2) Materjal korrapäraselt virnastatud ja kokku tõmmatud. Kuna segamini torupuntrad (eriti veel ristkülikukujulised torud) tuleb käsitsi ümber lappida.
  • 7.4.3) Torupakil toruotsad kohakuti (nihe ±20mm). Võimaldab materjali sujuvat laadimist.

8) Kauba kättesaamine

8.1) Transpordi firmale edastada tellimuste koodid, pakkide kogused, aluste pildid. Vajadusel lisada juhis õige ukseni>.

8.2) Enne kauba laost väljastamist on sobiv aeg kliendil detailide kvaliteedis kohapeal veenduda. Hiljemad võimalikud pretensioonid saab vormistada uueks tellimuseks.